JAWS и умното придвижване

14 юни, 2022
Spread the love

Въведение

JAWS разполага с множество настройки. Като дългогодишен ползвател, който прехвърля настройките си към всяка нова версия, ми се случва дотолкова да съм свикнал с дадено удобство, че да забравя на коя точно настройка се дължи то. Обикновено такива настройки улесняват работата ми и пестят време. Понякога обаче се оказва, че временното й изключване е много полезно. Такъв е случаят, който ще опиша по-долу.

Що е то „Smart Navigation“?

Всеки, който редовно ползва интернет, електронна поща или чете PDF файлове знае, че тези документи съдържат множество елементи като линкове, таблици, заглавия, формуляри и т.н. По подразбиране JAWS представя всеки елемент на нов ред. Те обаче почти никога не са разположени така визуално. Не е изключено за преминаване през меню или поредица от линкове да се наложи многократно натискане на стрелка надолу или нагоре. Това затруднява навигацията и намирането на нещо конкретно. JAWS обаче предлага едно чудесно улеснение, което групира елементите така, че те да наподобяват реалното си разположение върху екрана. Част от тях се групират хоризонтално на един ред. Така само с едно натискане на стрелка надолу или нагоре се прескачат поне няколко елемента. Ако пък искате да минете на следващия елемент, просто натиснете стрелка надясно или наляво. В текст, в който има линкове, вместо всеки линк да е отделен на нов ред, той се представя като част от текста. При обхождане със стрелки нагоре и надолу, Дори ще чуете специфичен звук, когато редът съдържа линк, за да не го пропуснете. В краен случай разполагате с таб и insert + f7.

Това улеснение се нарича „Smart Navigation Mode” (режим на умно придвижване) и съществува от JAWS 17. Можете да го откриете в центъра за настройки (Settings Center ) и в Quick Settings”. Може да го управлявате и от четвъртия екран на диалога Startup Wizard”, което е глобална настройка за всички приложими среди и документи (браузери, имейл клиенти и всички други програми, представящи съдържание във виртуалния буфер, вкл. PDF документи). При необходимост опцията може да се включва и изключва временно с клавишна комбинация, но за това след малко.

Режими на работа

Настройката има три режима:

  1. off (изключено);
  2. controls (контроли);
  3. controls and tables (контроли и таблици).

Разликата между последните два режима е, че при първия таблиците се обхождат със стандартните клавишни комбинации алт, ctrl и стрелките, докато във втория всяка клетка се счита за отделен елемент, а между тях , както по редове, така и по колони, се преминава лесно със стрелките.
За да разберете в какъв режим сте, натиснете insert + tab или alt + delete докато сте в поддържано приложение или среда.

Кога е полезно да изключим настройката?

До скоро, ако ми се налагаше да преглеждам описанието на някое изображение, текста на някой линк или по-обширно съдържание на таблична клетка, постоянно превключвах с помощта на двукратно натискане на клавишните комбинации за произнасяне на настоящия знак или дума. В един момент това стана досадно и времеемко. Оказа се, че всичко това може да се случва много лесно и то само с една клавишна комбинация, за която споменах по-горе. Тя е insert + x и превключва между два режима на „Smart Navigationoff“ и „Controls and Tables“. Това е голямо улеснение, защото, ако се налага преглеждане на по-дълъг текст, мога да:

  1. застана на желания елемент и да натисна вълшебната комбинация;
  2. разглеждам текста знак по знак, дума по дума, изречение по изречение или ред по ред, колкото време е необходимо;
  3. не се притеснявам, че случайното натискане на неподходящ клавиш ще ме прекъсне и ще се наложи отново да превключвам, губейки ценно време.

Надявам се, че тази информация ще е полезна на много от онези, които използват JAWS ежедневно в уеб.

Публикувано от

negi4a

Роден и израснал в малко градче, обичам спокойствието. То ми дава възможност да разсъждавам, да експериментирам и да се радвам на живота и природата.