За сайта

Spread the love

Този сайт е приятелско намигване към други два подобни сайта – Без монитор и Без мишка, който за съжаление вече не съществува. Първият ми предостави полезна информация, а във втория бях доброволен отговорник по съдържанието.

Реших, че е време да представя своята гледна точка към технологиите и така моята отдавнашна идея вече има практическо изражение.

Защо точно „Без жичка“? Много просто, защото живеем във века на безжичните устройства, безжичните комуникации и въобще във време, в което кабелите са необходимото зло, от което се опитваме все още да се освободим. Тук обаче няма да се взираме единствено в безжичните технологии, но ще обърнем подобаващо внимание и на добрите стари и нови операционни системи, както и на полезни софтуерни приложения.

Този сайт не е свързан с никоя организация, институция или търговско дружество и не е резултат на финансиран от външни източници проект. Създаването, финансирането и поддръжката му се извършват изцяло от мен и с мои лични средства.

Надявам се, че съдържанието, което ще намерите тук, ще Ви бъде интересно и полезно, толкова, колкото и на мен да го създавам и предоставям на Вашето внимание.

Очаквам и други да се присъединят към моето желание за предоставяне на ценна, полезна и интересна информация за читателите, както и Вашите идеи и предложения

Негослав