Новото в JAWS 18

29 октомври, 2016
Spread the love

На 27.10.2016 излезе най-новата версия 18 на екранния четец JAWS for Windows. Ето ги и най-интересните нововъведения в нея.

Мигриране на настройките

Във версия 17 беше премахната възможността за мигриране на настройките от предишна версия поради значителната промяна в тяхната структура. Във версия 18 тази възможност се завръща по нов начин. За съжаление това би трябвало да работи само за версия 17 и по-нови.

При първоначалното инсталиране на версия 18 тя автоматично би трябвало да засече потребителските настройки от версия 17 в случай, че има инсталирана такава и са променяни настройките по подразбиране. Потребителят би трябвало да бъде посрещнат от диалог, който го информира, че има засечени потребителски настройки от предишна версия, както и коя е версията. При потвърждение с ОК настройките би трябвало да се копират и влязат в сила и за по-новата версия на софтуера.

Първият ми сблъсък с тази функционалност обаче се оказа разочарование, защото бях информиран, че ПРИ прехвърлянето е възникнала грешка и да се обърна към екипа за ТЕХНИЧЕСКА поддръжка ЧРЕЗ СЛЕДНОТО СЪОБЩЕНИЕ:

„An unexpected error was encountered while migrating your settings.  Please contact technical support for assistance.“

И така, обещанието, че ще си спестя ръчното прехвърляне и задаване на всички потребителски настройки за приложения, скриптове, речникови промени, етикети за графики, маркери за документи и уеб страници, гъвкави уеб правила, персонализирани уеб настройки, потребителски етикети, звукови и речеви схеми, както и гласовите профили заприлича на предизборно обещание.

Внасяне и изнасяне на потребителски настройки

Друго ново за настройките е пренаписаната възможност за внасяне и изнасяне на горепосочените потребителски настройки в специален SBAK формат. Това позволява съхраняване на резервно копие с настройките, както и споделянето им  с други потребители. Миграцията, внасянето и изнасянето на настройки могат да се изпълнят от меню Utilities>Import/Export settings.

Ограничаване на виртуалния курсор в уеб базирани диалози

По принцип достъпността в уеб приложенията изисква курсорът да не напуска рамките на появили се диалогови кутии  преди потребителят да даде отговор на диалога или да активира дадена настройка. Това обаче не винаги се спазва от уеб разработчиците и човек лесно може да бъде объркан от смесването на съдържанието на диалога и околната информация. Затова JAWS автоматично ограничава курсора в рамките на уеб диалозите.

Ако желаете да премахнете ограничението на курсора, можете да излезете от диалога с таб и шифт+таб, с реакция на диалога, предизвикваща неговото затваряне или преместване на фокуса на друго място в страницата, зареждане на нова страница, както и с комбинацията insert+r.

Проследяване курсора на физическата мишка

Тук не става въпрос за симулиране поведението на мишката чрез JAWS курсора, а за физическото устройство мишка. Това е причината да ползвам уточнението „физическа“. Тази опция отдавна е факт в екранния четец NVDA, но е новост за JAWS.

Интересното в случая е, че движението на курсора може да се ограничи в права линия по хоризонтала или вертикала чрез преместване на мишката в комбинация с натиснат insert или CapsLock в зависимост от избраната подредба в настройките на JAWS. По подразбиране опцията е изключена, но може да се включи и управлява от центъра за настройки (settings center).

Включване на JAWS с помощта на хардуерни бутони на таблет

При „забиване“ на JAWS той може да се стартира с помощта на комбинация от клавишите Windows и бутона за усилване на звука. Това поведение се постига чрез настройка от центъра за улеснен достъп в Windows.

Понижаване звуците на други програми докато JAWS говори

Това е възможно в Windows 8 и по-нови версии. Първият екранен четец, при който съм наблюдавал подобно поведение, е VoiceOver  в мобилните устройства на Apple. После това бе въведено за Разказвача  на Microsoft. Не отдавна идеята бе възприета и в NVDA. Явно дойде ред и на JAWS. Тя се изразява в това, звукът от другите програми автоматично да се намалява под нивото на речта при ползване на екранния четец, за да чувате речта му по-ясно. Практическо приложение това намира например докато слушате музика и екранният четец изчита някакво съобщение или го ползвате за четене. Малко преди речта звукът на другите програми плавно се понижава и след приключване отново плавно се усилва до предишното си ниво.

По подразбиране настройката е изключена. Най-лесно можете да я включите през Startup wizard от меню help и да поставите отметка върху „Lower the volume of other programs while JAWS is speaking“ в раздела Speech Settings. Друг вариант е да потърсите настройката в центъра за настройки и да я включите от там.

Заключение

Това според мен са по-важните възможности в новата версия на JAWS, описани накратко. По-подробно за тях можете да прочетете в блога на Костадин колев (на български) или в помощната документация (на английски), както и на официалния сайт на програмата.

Публикувано от

negi4a

Роден и израснал в малко градче, обичам спокойствието. То ми дава възможност да разсъждавам, да експериментирам и да се радвам на живота и природата.